Aylık Arşivler: Mart 2023

İŞ HAYATI VE KADIN

İŞ HAYATI VE KADIN Kadınlar eski dönemlerden bu yana emekleri ve çalışmaları konusunda varlıklarını göstermişlerdir. Sanayi devrimiyle beraber 1750’den 1914’e ve I. ve II. Dünya savaşına kadar olan dönemde kadın emeği ücretlendirilmeye başlanmış ve ücretli işçi olarak çalışma hayatına girmişlerdir. Kadınlar gerek çalışma hayatına girerken gerek çalışma hayatı içinde türlü engellerle karşılaşmaktadır. Bu engeller, toplumun […]

ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNİN TELEKONFERANS-VİDEO KONFERANS YOLUYLA YÜRÜTÜLMESİNİN SAKINCALARI

ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNİN TELEKONFERANS-VİDEO KONFERANS YOLUYLA YÜRÜTÜLMESİNİN SAKINCALARI Tarih boyunca yaşanan gelişmeler ışığında insanlar arasında farklı konularda uyuşmazlıklar vuku bulmuş ,bunlara çözüm arayışı yargı erkini ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını doğurmuştur. Çatışmanın tarihçesi insanın var olduğu ilk ana dayanır çünkü çatışma ,insanın doğasında mevcut bulunan  bir özelliktir .Aristo’ya göre insanlarda insanları sürekli kötülüğe, anlaşmazlığa, savaşmaya yönlendiren […]

İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK VE TARAFLARA POZİTİF YANSIMALARI

İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK VE TARAFLARA POZİTİF YANSIMALARI Bir hukuksal sürecin tarafları arasında bir anlaşmazlık ortaya çıktığında başvurulacak ilk ve asıl yol mahkemelere müracaat ederek söz konusu anlaşmazlığın yargısal süreçler içerisinde çözümlenmesidir. Bir özel hukuk konusu uyuşmazlığı, yargı yoluyla çözülebileceği gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile dostane bir şekilde çözülebilecektir. Özellikle yargının artan iş yükü […]