Kategori Arşivleri: ARABULUCUKTA TARAF VEKİLLİĞİ

İCRA DAİRELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İCRA DAİRELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İcra daireleri, İcra ve İflas Kanununu uygulamakla yükümlü ve aynı zamanda icra teşkilatının en önemli birimlerinden birisidir. İcra organlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 1) İcra Dairesi 2) İcra Mahkemesi 3) Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri 4) Mahkemeler 5) Savcılar ve Adalet Müfettişleridir. Bu icra organları içinde asli olarak sadece icra işlerini […]

KISMİ DAVADA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI

KISMİ DAVADA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI Kısmi dava ve belirsiz alacak davası ilk kez 6100 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup ,kısmi davaya 109.madde ,belirsiz alacak davasına 107.madde hükmünde yer verilmiştir. Tamamen ıslah yoluyla dahi belirsiz alacak davasının, kısmi davaya; kısmi davanın belirsiz alacak davasına çevrilmesi mümkün olmadığından makalede ,uygulamada sıklıkla karıştırılan bu iki dava […]

TÜRKİYE’DE AVUKATLAR VE MESLEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TÜRKİYE’DE AVUKATLAR VE MESLEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ   Avukat, Avukatlık Kanunundaki belli şartları taşıyan, serbest olarak ya da bir kuruma bağlı olarak mesleğini icra eden kişidir. Türkçe sözlükte avukat, hak, hukuk ve yasa işlerinde isteyenlere yol gösteren, mahkemeler, devlet örgütleri ya da özel kuruluşlar önünde başkalarının hakkını savunmayı meslek edinmiş olan ve bunun için yasaların gerektirdiği koşulları […]