Arabuluculuk Merkezimiz Avukat- Uzman Arabulucu Ahmet Kemal Fendoğlu tarafından kurulmuş olup, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesini benimseyen, gizlilik prensibi çerçevesinde hareket eden, uyuşmazlık taraflarının hak ve menfaatine odaklı, arabuluculuğun gerektirdiği mesleki etik kurallarının dikkate alındığı bir ofistir. Merkez Arabuluculuk Ofisi günümüz yargı sisteminde mahkemelere alternatif olan arabuluculuk müessesesini, yüksek kalitede sunduğu hizmet ile toplumsal barışı ve huzuru koruyarak kalıcı çözümler sağlamaktadır.

Merkez Arabuluculuk Ofisi, uyuşmazlıkların arabuluculuk ile sonuçlandırılması için ihtilaf halindeki tarafları bilgilendirerek, aydınlatmakta, teşvik etmekte; tarafların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayarak, kısa sürede, barışçıl ve kalıcı çözümler sunmaktadır.