1. Taraflar kendi belirledikleri arabulucuya ya da adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına başvuruda bulunur.

2. Taraflar anlaşmaları sonucu belirlenen yahut arabuluculuk bürosu tarafından belirlenen arabulucu, tarafları görüşmeye çağırır.

  1. Tarafların anlaşmaya varmaları durumunda arabulucu anlaşmaya ilişkin olarak mahkeme ilamı hükmündeki tutanağı hazırlar.
4.  Anlaşmaya varılmaması durumunda süreç sona erer. Uyuşmazlığın çözümü için dava yoluna gidilebilir.