YARGI HARÇLARI

YARGI HARÇLARI Harç, tanım olarak konularına göre devletin yaptığı hizmetlerden yarar görenlerin, işlerini yaptırmak amacıyla yalnız o işle ilgili olarak alınan paradır. Mahkemelerin yürüttükleri yargısal faaliyet ve işlemler ücretsiz değildir. Mahkemelerin sunduğu yargı hizmetine karşılık alınan paraya HARÇ denir. Harçlar Kanununda, “Yargı Harçları” başlığı altında düzenlenmiştir. Yargı harçları, devletin, mahkemelerin gördüğü hizmet karşılığı olarak aldığı […]

AYIPLI MAL KAVRAMI VE AYIP NEDENİYLE TÜKETİCİ’NİN “AYIP ORANINDA BEDELDE İNDİRİM İSTEME HAKKI”

AYIPLI MAL KAVRAMI VE AYIP NEDENİYLE TÜKETİCİ’NİN “AYIP ORANINDA BEDELDE İNDİRİM İSTEME HAKKI” Ayıplı mal kavramı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un “Ayıplı Mal” başlıklı 8. maddesinde şöyle açıklanmıştır; “Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı […]

ÖĞRENCİ KREDİSİ ÖDENMEDİĞİNDE ÖDEME EMRİ BELGESİ

ÖDEME EMRİ BELGESİ NEDİR? 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için ödeme emri belgesi düzenlenir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kamu borcunu (kamu alacağını) vadesinde ödemeyen borçlulara, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları için düzenlenen bir bildirimdir. Vergi […]