Aylık Arşivler: Aralık 2021

ÖĞRENCİ KREDİSİ ÖDENMEDİĞİNDE ÖDEME EMRİ BELGESİ

ÖDEME EMRİ BELGESİ NEDİR? 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için ödeme emri belgesi düzenlenir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kamu borcunu (kamu alacağını) vadesinde ödemeyen borçlulara, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları için düzenlenen bir bildirimdir. Vergi […]