Kategori Arşivleri: İŞ HUKUKU ARABULUCULUĞU

İŞ YARGILAMASINDA DELİL TESPİTİ YOLUYLA TANIK İFADESİNİN ALINMASI

İŞ YARGILAMASINDA DELİL TESPİTİ YOLUYLA TANIK İFADESİNİN ALINMASI GİRİŞ Delil tespiti ile yargılama sürecinde delillerin yok olmaması ya da delillere ulaşılmasında yaşanacak güçlüklerin maddi gerçeğe en yakın sonucun elde edilmesine engel olmaması amaçlanmakta, adil yargılanma hakkının gereği olarak mahkeme kararıyla delillerin derhal toplanması mümkün olmaktadır. Uygulamada çoğu zaman bilirkişi incelemesi ve keşif bakımından delil tespiti […]

İŞ HAYATI VE KADIN

İŞ HAYATI VE KADIN Kadınlar eski dönemlerden bu yana emekleri ve çalışmaları konusunda varlıklarını göstermişlerdir. Sanayi devrimiyle beraber 1750’den 1914’e ve I. ve II. Dünya savaşına kadar olan dönemde kadın emeği ücretlendirilmeye başlanmış ve ücretli işçi olarak çalışma hayatına girmişlerdir. Kadınlar gerek çalışma hayatına girerken gerek çalışma hayatı içinde türlü engellerle karşılaşmaktadır. Bu engeller, toplumun […]

İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK VE TARAFLARA POZİTİF YANSIMALARI

İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK VE TARAFLARA POZİTİF YANSIMALARI Bir hukuksal sürecin tarafları arasında bir anlaşmazlık ortaya çıktığında başvurulacak ilk ve asıl yol mahkemelere müracaat ederek söz konusu anlaşmazlığın yargısal süreçler içerisinde çözümlenmesidir. Bir özel hukuk konusu uyuşmazlığı, yargı yoluyla çözülebileceği gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile dostane bir şekilde çözülebilecektir. Özellikle yargının artan iş yükü […]