Kategori Arşivleri: SİGORTA-FİNANS ARABULUCULUĞU

SİGORTA TAHKİMİ

SİGORTA TAHKİMİ Giriş Tarafların mahkemeye  gitmenin yanısıra alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkimin (HMK m. 470-444); sigortacılıkta,5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesinde hükme bağlanmıştır. Ayrıca Sigortacılık Kanunu’nda öngörülen tahkim sistemine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Sigortacılık Kanunu’nun 1. maddesinde amaçları arasında, “sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta […]

SİGORTA HUKUKU VE ARABULUCULUK

SİGORTA HUKUKU VE ARABULUCULUK Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan […]