Kategori Arşivleri: KAMU ARABULUCULUĞU

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No:91 Kapsamında 2023 Yılı Yargı Harçlarının Hesaplanması

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No:91 Kapsamında 2023 Yılı  Yargı Harçlarının Hesaplanması Hukukumuzda bireylerin hakları ihlal edildiğinde kendilerince haklarını almaya çalışmaları yasaklanmıştır. Bu sebeple hakkı ihlal edilen bireyler devletin yargı organına başvurarak haklarını aramalılardır. Bu durumda bireyler haklarını aramak için devletin yargı organına başvurduklarında doğal olarak devlete, yargılama harç ve giderleri olarak birtakım harcama yapmaları gerekmektedir. […]

ÖĞRENCİ KREDİSİ ÖDENMEDİĞİNDE ÖDEME EMRİ BELGESİ

ÖDEME EMRİ BELGESİ NEDİR? 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için ödeme emri belgesi düzenlenir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kamu borcunu (kamu alacağını) vadesinde ödemeyen borçlulara, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları için düzenlenen bir bildirimdir. Vergi […]