Aylık Arşivler: Ekim 2023

SİGORTA TAHKİMİ

SİGORTA TAHKİMİ Giriş Tarafların mahkemeye  gitmenin yanısıra alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkimin (HMK m. 470-444); sigortacılıkta,5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesinde hükme bağlanmıştır. Ayrıca Sigortacılık Kanunu’nda öngörülen tahkim sistemine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Sigortacılık Kanunu’nun 1. maddesinde amaçları arasında, “sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta […]

BEDELLİ ASKERLİK VE ASKERLİK HİZMETİNDEN SAYILAN SÜRELER

BEDELLİ ASKERLİK VE ASKERLİK HİZMETİNDEN  SAYILAN SÜRELER  Askerlik hizmeti, ülkelerce belirlenen yaşa gelen vatandaşların, zorunlu olarak ve belirlenen süreler içerisinde görev yapması olarak ifade edilir. Askerlik, insan tarihindeki en eski mesleklerden bir tanesidir. Hayattaki gelişmeler ve sosyal hayata geçiş ile birlikte insanların toplu güvenlik ihtiyacı ortaya çıktı. Bu sebeple de yaşanan gelişmeler ve değişimler sonucu […]

GAİPLİK KARARININ MİRAS HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI

GAİPLİK KARARININ MİRAS HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI GİRİŞ Türk Medeni Kanunu uyarınca kişiliğin sona ermesi; ölüm, ölüm karinesi  ve gaiplik olmak üzere üç hâlde mümkündür. Kişiliğin sona ermesine bağlanan hukuki sonuçlar nedeniyle ,kişiliğin  hangi hâllerde ve ne zaman sona erdiğinin tespiti önemlidir. Kişiliğin sona ermesi ile mirasbırakanın kişiye bağlı  hakları sona ererken diğer hakları mirasçılarına geçmektedir. […]

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA APARTMAN YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA APARTMAN YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU İnsanoğlunun barınma ihtiyacı, bugün konutların bir araya gelmesi,büyük şehirlerde  nüfusunun artması yerleşim alanlarının azalması sebebiyle daha dar alanlarda daha çok kişiyi bir araya getirmek amacıyla  apartman ve siteler oluşmaya başlamıştır.Haliyle toplu yaşam biçimi bizlere bir yönetici belirlemeyi zorunlu kılmıştır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesine göre“Ana gayrimenkulün sekiz veya daha […]