Kategori Arşivleri: TÜKETİCİ ARABULUCULUĞU

AYIPLI MAL KAVRAMI VE AYIP NEDENİYLE TÜKETİCİ’NİN “AYIP ORANINDA BEDELDE İNDİRİM İSTEME HAKKI”

AYIPLI MAL KAVRAMI VE AYIP NEDENİYLE TÜKETİCİ’NİN “AYIP ORANINDA BEDELDE İNDİRİM İSTEME HAKKI” Ayıplı mal kavramı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un “Ayıplı Mal” başlıklı 8. maddesinde şöyle açıklanmıştır; “Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı […]