Kategori Arşivleri: USUL

ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNİN TELEKONFERANS-VİDEO KONFERANS YOLUYLA YÜRÜTÜLMESİNİN SAKINCALARI

ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNİN TELEKONFERANS-VİDEO KONFERANS YOLUYLA YÜRÜTÜLMESİNİN SAKINCALARI Tarih boyunca yaşanan gelişmeler ışığında insanlar arasında farklı konularda uyuşmazlıklar vuku bulmuş ,bunlara çözüm arayışı yargı erkini ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını doğurmuştur. Çatışmanın tarihçesi insanın var olduğu ilk ana dayanır çünkü çatışma ,insanın doğasında mevcut bulunan  bir özelliktir .Aristo’ya göre insanlarda insanları sürekli kötülüğe, anlaşmazlığa, savaşmaya yönlendiren […]