Aylık Arşivler: Haziran 2023

İCRA DAİRELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İCRA DAİRELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İcra daireleri, İcra ve İflas Kanununu uygulamakla yükümlü ve aynı zamanda icra teşkilatının en önemli birimlerinden birisidir. İcra organlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 1) İcra Dairesi 2) İcra Mahkemesi 3) Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri 4) Mahkemeler 5) Savcılar ve Adalet Müfettişleridir. Bu icra organları içinde asli olarak sadece icra işlerini […]

KISMİ DAVADA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI

KISMİ DAVADA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI Kısmi dava ve belirsiz alacak davası ilk kez 6100 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup ,kısmi davaya 109.madde ,belirsiz alacak davasına 107.madde hükmünde yer verilmiştir. Tamamen ıslah yoluyla dahi belirsiz alacak davasının, kısmi davaya; kısmi davanın belirsiz alacak davasına çevrilmesi mümkün olmadığından makalede ,uygulamada sıklıkla karıştırılan bu iki dava […]