Kategori Arşivleri: MİRAS HUKUKU ARABULUCULUĞU

GAİPLİK KARARININ MİRAS HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI

GAİPLİK KARARININ MİRAS HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI GİRİŞ Türk Medeni Kanunu uyarınca kişiliğin sona ermesi; ölüm, ölüm karinesi  ve gaiplik olmak üzere üç hâlde mümkündür. Kişiliğin sona ermesine bağlanan hukuki sonuçlar nedeniyle ,kişiliğin  hangi hâllerde ve ne zaman sona erdiğinin tespiti önemlidir. Kişiliğin sona ermesi ile mirasbırakanın kişiye bağlı  hakları sona ererken diğer hakları mirasçılarına geçmektedir. […]